Nevezési felhívás

A világ egyetlen - a látványt a képzőművészettel és a tudománnyal ötvöző - filmfesztiválját, az Alexandre Trauner ART/FILM Fesztivált 2023 október 17-22. között rendezzük meg Szolnokon, a TISZApART Moziban.

A fesztiválra az alábbi kategóriákban várjuk a filmek nevezését:

1. Nagyjátékfilmes versenykategória

2023-ban pályázatot hirdetünk olyan 2021. január 1. után készült nagyjátékfilmek részére, melyeknél meghatározó a film látványvilága. Ebben a versenyszekcióban 10 filmet mutatunk be, melyek meghívásos alapon kerülhetnek be a versenyprogramba. A filmeket a nemzetközi zsűri értékeli, az értékelésnél fontos szempont a történet és a látvány illeszkedése, a látványfolyam koherenciája, valamint az alkalmazott látványtechnikai megoldások (épített díszletek, eredeti helyszínek, CGI) összhatása. (A díj kedvezményezettjei: a film látványtervezői).

2. „Látványos Tudomány” versenykategória

Ebbe a versenykategóriába tudósokról készült portréfilmek, vagy tudományos felfedezéseket vizualizáló, valamint a természet- és környezetvédelemmel foglalkozó dokumentumfilmek jelentkezését várjuk. A nevezett alkotások között lehetnek experimentális filmek, amelyek a tudomány és a technika eredményeit felhasználva törekszenek a mozgóképi kifejezés megújítására, valamint a tudomány és az áltudomány kapcsolatával foglalkozó filmek, és áldokumentumfilmek, amelyek nem létező tudományos felfedezéseket létezőként mutatnak be.

Nevezési határidő: 2023. június 16.

3. Egyetemisták filmjeinek versenye

Ebbe a versenykategóriába az európai filmes, média vagy művészeti képzésben résztvevő egyetemisták (30 év alatti fiatalok) által 2021. január 1. után készített filmeket várjuk. Nincs műfaji megkötés, azonban a filmek hossza nem lehet több, mint 30 perc.

Nevezési határidő: 2023. június 16.

4. Magyar filmek versenye hazai és határon túli magyar alkotóknak

Ebben a kategóriában olyan pályaművet/pályaműveket kívánunk elismerésben részesíteni, amely/amelyek a hírközlés, a tág értelemben felfogott média és digitális kultúra, illetve a mozgóképszakma területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztését mutatják be, vagy ennek fontosságára hívják fel a figyelmet.

A különdíjat olyan pályaművek kapják, melyek a médiatudatosságot, média írástudást, médiaértést fejlesztik, az online lehetőségek kihasználását támogatják, és ezzel párhuzamosan az online veszélyekkel szembeni küzdelmet erősítik.

A fenti témakörökben szabad téma, technika és műfaj választással adható be pályamű. Várjuk azon alkotásokat, amelyek az alábbi tematikus és műfaji szempontok figyelembevételével készülnek:

1. Mire jó az on-line tér! – az on-line média tudatos használatának előnyei, és az ebben rejlő lehetőségek, az életet megkönnyítő megoldások bemutatása, a használathoz kapcsolódó értékek, elvek, megközelítések, praktikumok bemutatása

2. Az új digitális jövő! – a legújabb technológiák (mesterséges intelligencia, blokklánc, NFT, metaverzum, stb.) társadalom és személyiségformáló formáló hatásainak, az ehhez kapcsolódó médiajelenségek bemutatása, a technológia és a társadalom egymásra hatásának vizsgálata, ezekkel a jelenségekkel kapcsolatos elképzelések és elvárások felvázolása, kiemelten a gyermek és családvédelem területén

3. Veszélyek az on-line médiában! – a gyermekek és fiatalok hétköznapi médiahasználatával kapcsolatos veszélyes vagy ártalmas jelenségek, helyzetek, tendenciák, az ehhez kapcsolódó felhasználó szokások és attitűdök bemutatása, a jelenség mögötti okok és tendenciák feltárása

4. Portréfilm – kiemelten támogatott a fenti jelenségeket a személyeken, csoportokon keresztül történő ábrázolása, azok életén, személyiségén, szokásain, hétköznapjain, társas kapcsolatain, társadalmi és szociális hátterén, élettörténetük kontextusán keresztül történő feldolgozása, az on-line média jelenségek összefüggéseinek feltárása más szokásokkal, helyzetekkel, és azoknak a személyek életére történő hatásának megjelenítése

Online nevezési lap

Nevezési határidő: 2023. október 1.